به سيستم امور مشتريان آسیاتک آذربایجان شرقی خوش آمديد!                                                                               دوشنبه, 1393/9/3 ساعت: 11:23:43 PM

* مشترک گرامي ، شما ميتوانيد با ارائه مشخصات سرويس فعال خود از اين طريق مستقيما نسبت به تمديد فوري سرويس ADSL خود اقدام نماييد
* ممکن است شماره تلفن اتصال شما با نام کاربري اتصال شما يکسان باشد.

( شماره تلفن اتصال - مثال: 22001213)
(نام کاربري اتصال براي کاربران تهران - مثال: Mehrdad7 يا 22001213 )
(نام کاربري اتصال براي کاربران غير از شهر تهران شماره تلفن به همراه کد شهر بدون صفر- مثال: 64122001213 )
(کلمه عبور اتصال - مثال: 342367)

در استانهايي که طرح هم کدسازي تلفن ها اجرا شده ، شماره تلفن اتصال (ADSL TEL# ) به شماره تلفن جديد بدون کد استان تغيير يافته ولي تغييري در نام کاربري اتصال مشترکين (ADSL USERNAME) و همچنين کلمه عبور اتصال و ورود به سامانه (ADSL PASSWORD)ايجاد نشده است.


-- ورود اطلاعات اتصال --
 
شماره تلفن اتصال: (ADSL TEL#)
نام کاربري اتصال: (ADSL USERNAME)
كلمه عبور اتصال: (ADSL PASSWORD) 
©2007 - 2014 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به آسيا تك است.